To see all performances, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?

Outdoor

800 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2010
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2010
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2008
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2007
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2005
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2005
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5

1000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5

1500 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2010
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2008
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2008
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2008
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2007
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2007
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2007
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive

1600 Meter Run

2005
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2005
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2005
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2003
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5

One Mile Run

2002
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive

3000 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2007
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed

3000 Meter Steeplechase

2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2010
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2010
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2008
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2008
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2007
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

3200 Meter Run

2005
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2004
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2004
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2004
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2003
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
0
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

5000 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2010
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2009
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2009
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2008
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Indoor

800 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2010
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

1500 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1600 Meter Run

2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2005
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

One Mile Run

2010
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2010
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2010
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2008
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2008
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2007
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

3000 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2009
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2008
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2008
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2008
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

3200 Meter Run

2005
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2005
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2004
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2004
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

5000 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2006
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

Road

One Mile Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2010
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5

5000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2006
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2006
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2004
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2004
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2003
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2003
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2002
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2002
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2002
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2002
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2001
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive

Half Marathon

2012
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

CC

4000 Meter Run

2001
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2000
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

Three Mile Run

2003
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2003
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers

5000 Meter Run

2010
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2008
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
2004
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2004
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2003
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2003
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim

6,000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2008
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2007
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive

8000 Meter Run

2012
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft
2011
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2010
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2009
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2009
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2009
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2008
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2007
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2007
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2007
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2006
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2006
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2006
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2006
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2005
XXX
XXX
XXXX
Assassins Creed
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2005
XXX
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
2005
XXX
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
2005
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft

10,000 Meter Run

2009
XXX
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2007
XXX
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
2007
XXX
XXX
XXXX
World of Warcraft